Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett paraplybegrepp för olika diagnoser där de mest vanliga är ADHD (vilket står för hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning) och autism/Aspergers syndrom. Förenklat kan man säga att hjärnan hos personer med NPF arbetar och fungerar på ett annorlunda sätt, vilket kan resultera i att de får svårigheter inom olika områden. Det är dock viktigt att veta att NPF inte har med intelligens att göra.

Man antar att personer med NPF är överrepresenterade inom idrotten på grund av att det kan kännas positivt med fysisk aktivitet och rörelse för just dessa personer. Den struktur som idrotten erbjuder kan ofta uppskattas av personer med NPF. Dessutom, när individer med NPF går in i en aktivitet som de gillar, till exempel en idrott, gör de det ofta fullt ut. En av de mest framgångsrika idrottare genom tiderna, simmaren Michael Phelps, har varit öppen med att berätta om sin ADHD-diagnos.

Symptom

Då det är svårt att dra tydliga gränser mellan de olika NPF-diagnoserna, och då det inte är ovanligt att personer med NPF har symptom av olika diagnoser, kommer vi här att prata om NPF i bred bemärkelse.

Om du lider av NPF kan du ha svårigheter inom följande områden:

 • Uppmärksamhet. Du har svårt att koncentrera dig länge på något, framför allt om du inte är intresserad av ämnet. Du glömmer eller tappar bort saker. Du kan uppleva att du har många tankar i huvudet på samma gång. Du kan tycka det är svårt att följa instruktioner. Du tycker det är jobbigt att skriva eller läsa.
 • Aktivitetsnivå. Du kan känna dig rastlös och tycka det är jobbigt att sitta still (t.ex. i skolan eller på jobbet). Du orkar vara fysiskt aktiv länge, vilket kan leda till att du väljer att idrotta mycket.
 • Du har en tendens att göra saker direkt, utan att tänka efter.
 • Socialt samspel. Det kan vara svårt för dig att tolka sociala signaler, såsom kroppsspråk och miner. Om du ska förstå vad andra menar måste de uttrycka sig mycket tydligt. Det är också svårt för dig att själv använda sådana signaler. Du tycker det är komplicerat att kommunicera med andra och du känner ofta att du inte blir förstådd. Du kan uppleva att det är problematiskt att ha relationer med exempelvis kompisar, familjemedlemmar eller lagkompisar.
 • Känslighet för sinnesintryck. Dina sinnesintryck, som till exempel lukt, syn och hörsel, tycks vara förstärkta. Detta kan leda till att du upplever att kläderna skaver eller att vissa ljud och lukter är mycket störande eller obehagliga.
 • Förändring och struktur. Det kan kännas stressande när du behöver göra något som är nytt eller ovant för dig. Du kan också uppleva att det är jobbigt att organisera och planera saker. Däremot mår du bra när du får tydlig information och har möjlighet att förbereda dig för vad som ska hända.
 • Motivation. Du har lätt att engagera dig i och fokusera på ämnen som intresserar dig, men känner motstånd när du måste ta till dig information som du inte är intresserad av. Du tycker det är jobbigt att komma igång med saker och kan fort tröttna på en aktivitet. Däremot, om någon aktivitet verkligen intresserar dig kan det uppta en stor del av din tid och du visar hög motivation.

 Vad kan du göra själv?

Här nedan följer några tips som kan göra vardagen med NPF lite enklare:

 • Skriv in allt som du ska göra i en kalender (t.ex. den som finns i din mobil).
 • Om du har en tid att passa, skriv upp vart du ska, när du måste gå hemifrån och ungefär hur lång tid som mötet eller besöket ska vara. Lägg till en påminnelse i mobilen så att den ringer när du ska göra dig klar.
 • Det kan vara hjälpsamt att göra ett tydligt schema för veckan där du skriver in alla dina aktiviteter, såsom skola/jobb och träning. I detta schema kan du även planera in återhämtning så att den blir av. Gör ett sådant veckoschema inför varje vecka.
 • Jobba med en ”to-do”-lista. Försök undvika att ha många olika lappar med uppgifter, samla i stället alla dina ”to-do” inom till exempel skola/jobb och träning på ett och samma ställe. Därmed får du lättare en översikt över allt som ska göras och kan bocka av när du har gjort något.
 • Använd hörselskydd när du måste koncentrera dig. Om du vet med dig att du störs lätt av ljud kan det vara hjälpsamt. Lurar med musik kan också fungera.
 • Inhämta kunskap om NPF. Då kan du förstå dig själv bättre och det kan göra livet lättare.  
 • Gör avslappningsövningar om du har lätt för att bli stressad. Här hittar du ett exempel på en övning som du kan testa.
 • Värna om din sömn. Om du har svårt att somna, ta del av några tips här.
 • Var snäll mot dig själv. Försök att inte värdera allt du gör och hur du är som person.

När och var ska du söka hjälp?

Här hittar du information om hur en utredning om NPF går till och vart du kan vända dig.

Mer utförlig information om NPF: