Upp upp - vi lyfter

Glad, lycklig och framgångsrik? Är elitidrottare alltid glada, lyckliga och framgångsrika?

Det finns kanske en mytbild om att elitidrottare är psykologiskt osårbara, robusta och starka, på samma sätt som deras fysik. Men de är vanliga människor i en miljö med väldigt höga krav.

Att vara elitidrottare ställer höga krav. Ofta finns det höga förväntningar på resultat och stora förhoppningar om idrottslig utveckling. Därför kan skador, sjukdomar, uteblivna resultat och mycket annat ge negativa effekter på hur vi mår. Oftast hanterar vi de situationerna på egen hand eller med hjälp av personer i vår närmaste omgivning. Men ibland blir situationen svår att hantera och vi mår sämre, vilket kan påverka viktiga delar i livet. I vissa stunder kan det vara svårt att förstå sig på vad som händer och det kan vara svårt att sätta ord på den egna upplevelsen. 

Under 2017 och 2018 spelades den specialskrivna teaterföreställningen Upp Upp – vi lyfter för elitsatsande idrottsungdomar och deras tränare och lärare runt om i landet. 2018 gjordes en inspelning av föreställningen, som nu kan ses här.

Med det här materialet vill vi väcka reflektioner och tankar, men framför allt ge trygghet och möjlighet att prata om dessa viktiga frågor.