Idrottsspecifika utmaningar

En idrottssatsning upplevs av de allra flesta som mycket givande. Att kunna ägna sin tid åt att syssla med något man tycker är roligt och sträva mot mål och kontinuerlig utveckling, är några saker som kan göra att livet känns meningsfullt och spännande. Men en idrottssatsning innebär också särskilda utmaningar som potentiellt kan påverka ditt psykiska mående negativt. Det kan till exempel vara att du drabbas av en skada eller hamnar i en period med överträningsrelaterad problematik.

Alla idrottare mår inte dåligt i samband med exempelvis en skada, men forskningen visar att idrottare löper en förhöjd risk att utveckla psykiska symptom i samband med utmaningar som är kopplade till deras idrottssatsning. Det kan därför vara fördelaktigt att vara medveten om dessa utmaningar, och – om du upplever en sådan - börja agera i ett tidigt skede när du märker att ditt mående försämras. Ju tidigare du blir medveten om vilken utmaning du har att göra med och aktivt jobbar för att må bra, desto större chans att du inte utvecklar ett mer allvarligt problem.

Här kan du läsa om fyra utmaningar som elitidrottare kan stötta på under karriären: karriärövergångar, perfektionism, skador och överträning. Du får även råd för hur du kan hantera de olika utmaningarna, dels vad du kan göra själv, dels information om när och var du ska söka hjälp.