Hjälp att få

På den här sidan får du guidning i vart du ska vända dig för att få hjälp.

Akut vård ska sökas när du mår mycket dåligt och är i behov av att komma i kontakt med vården direkt; exempelvis när du har självmordstankar eller mår så dåligt att du känner att du inte orkar mer.

Vård ska sökas när du upplever symptom på psykisk ohälsa. Läs här om olika tillstånd som ryms i detta begrepp.

Idrottspsykologisk rådgivning kan du söka när du vill få hjälp med att åtgärda mildare symptom såsom nervositet inför tävlingar eller motivationsproblem. Du kan även söka om du vill få stöd med att aktivt förbättra din psykiska hälsa genom att till exempel förbättra din sömn eller din återhämtning.

Det är viktigt att du klickar på rätt flik, beroende på din ålder och din idrottsliga nivå.

Med landslagsaktiv menas idrottare som under de gångna 12 månader haft minst ett landslagsuppdrag på senior- eller juniornivå i en idrott vars Specialidrottsförbund (SF) är knutet till Riksidrottsförbundet.

Om du har svårt att avgöra var du ska söka hjälp rekommenderar vi dig att ta kontakt med en idrottspsykologisk rådgivare för en första bedömning. Hen kan sedan hjälpa dig vidare om det behövs. Välj en av de två sidor som finns för detta beroende om du är landslagsaktiv eller ej.

Akut vård

Om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, och/eller om du har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner ska du söka akut vård.

För dig som är under 18 år gammal
  • Ring 112
  • Kontakta en psykiatrisk akutmottagning. Du hittar en lista över de närmaste enheter för psykiatrisk akutvård för barn och ungdomar med länken nedan. Lägg in rätt region/län i fliken ”var vill du söka”. Här på 1177 kan du hitta rätt.
  • Ring 1177 om du behöver hjälp med var du ska söka vård.

Mind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Mind driver bland annat Självmordslinjen som du hittar här.

För dig som är över 18 år gammal
  • Ring 112
  • Kontakta en psykiatrisk akutmottagning. Du hittar en lista över de närmaste enheter för psykiatrisk akutvård för vuxna med länken nedan. Lägg in rätt region/län i fliken ”var vill du söka”. Här på 1177 kan du hitta rätt.
  • Ring 1177 om du behöver hjälp med var du ska söka vård.

Mind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Mind driver bland annat Självmordslinjen som du hittar här.

 

Vård

Om du upplever symptom på psykisk ohälsa ska du söka vård.

Läs här om olika tillstånd som ryms i detta begrepp. 

För dig som är under 18 år gammal

Vårdcentral
Kontakta din vårdcentral för att få hjälp med dina psykiska symptom.

Barn- och ungdomspsykiatri
Du kan alltid (dygnet runt) ringa 1177 för att få hjälp med att hitta rätt vård. Alternativt kan du gå in på 1177.se och lägga in ”barn- och ungdomspsykiatri” i fliken ”Val av mottagning” och så lägger du in din region/län i fliken ”var vill du söka”. Klicka på ”SÖK” så får du en lista med mottagningar i din närhet. 

Ungdomsmottagning
Hitta och kontakta en ungdomsmottagning här.

Elevhälsan
Du kan få stöd och hjälp hos elevhälsan på den skola du går. På elevhälsan jobbar kuratorer som är vana att arbeta med ungdomar som har problem. De stöttar och hjälper även idrottande ungdomar.

BRIS
BRIS erbjuder stöd till barn och ungdomar under 18 år via chatt, mejl, telefon och gruppstöd. Här kan du läsa mer om BRIS.

För dig som är över 18 år gammal och som är landslagsaktiv

Mottagningar för Elitidrott och Hälsa:
Triangelmottagningen i Malmö och Riddargatan 1 i Stockholm tar emot elitidrottare som lider av psykisk ohälsa. Du ska ha haft minst ett landslagsuppdrag inom de gånga två åren och vara över 18 år för att kunna komma in på dessa mottagningar. Du hittar mer information om mottagningarna, telefonnummer samt information om egen anmälan här:

Mottagningen i Malmö
Mottagningen i Stockholm

Vårdcentral
Kontakta din vårdcentral för att få hjälp med dina psykiska symptom.

Vuxenpsykiatri
Du kan alltid (dygnet runt, ringa 1177 för att få hjälp med att hitta rätt vård. Alternativt kan du gå in på 1177.se och lägga in ”Psykiatri, vuxna” i fliken ”Val av mottagning” och så lägger du in din region/län i fliken ”var vill du söka”. Klicka på ”SÖK” så får du en lista med mottagningar i din närhet. 

För dig som är över 18 år gammal och som inte är landslagsaktiv

Vårdcentral
Kontakta din vårdcentral för att få hjälp med dina psykiska symptom.

Vuxenpsykiatri
Du kan alltid (dygnet runt) ringa 1177 för att få hjälp med att hitta rätt vård. Alternativt kan du gå in på 1177.se och lägga in ”Psykiatri, vuxna” i fliken ”Val av mottagning” och så lägger du in din region/län i fliken ”var vill du söka”. Klicka på ”SÖK” så får du en lista med mottagningar i din närhet. 

För dig som är landslagsaktiv och/eller RIG-elev och har tillgång till Appen SvenskIdrottshälsa

RF avdelningen Elitidrott tog 2019 fram ett nytt medicinskt stödsystem för landslagsidrottare och RIG-elever. Om du har fått tillgång till appen kan du få hjälp på det sättet. Det medicinska stödsystemet bygger på en kartläggning av specialister inom olika områden där idrottaren kan behöva hjälp. Du kan i appen träffa en idrottsmedicinsk specialist via video för att få hjälp med vilket besvär som än påverkar idrottandet och vid behov sedan hänvisas vidare till rätt expertis.

Tips för alla som söker vård

Stöd via telefon och chat
På nedanstående länk kommer du till en sida av 1177 där du hittar olika möjligheter för stöd via telefon och chat. Välj det som passar med dina besvär genom att klicka på länken här.

Bedömning av problem
Om du vill ha hjälp med att bedöma dina problem, ring 1177.

Att söka psykiatrisk vård
För att få en översikt om hur du ska gå tillväga för att söka psykiatrisk vård, klicka här.

 

Idrottspsykologisk rådgivning

Om du behöver hjälp med att åtgärda mildare symptom och problem såsom nervositet inför tävlingar eller motivationsproblem, eller om du vill få stöd med att aktivt förbättra din psykiska hälsa eller din prestation rekommenderar vi dig att söka stöd i form av idrottspsykologisk rådgivning.

För dig som är landslagsaktiv

Stöd via Riksidrottsförbundet
Du som är landslagsaktiv har möjlighet att söka idrottspsykologisk hjälp från Riksidrottsförbundet. Ansökningen ska ske genom ditt Specialidrottsförbund (SF).

Om du som aktiv är intresserad att få individuellt stöd, kontakta din landslagsledning (förbundskapten eller motsvarande). Hen ansöker sedan via e-post till liselotte.ohlson@rfsisu.se.

Stöd via andra organisationer
Om du är med i SOK:s topp- och talangprogram, eller knuten till Sveriges Paralympiska Kommitté, kan du även tillfråga dem om du kan få stöd inom idrottspsykologi via dessa organisationer. Det finns dessutom några regionala center på olika ställen i landet som erbjuder stöd för idrottare. Några exempel är Malmö Idrottsakademi och Psykologmottagningen Idrott i Umeå

För dig som inte är landslagsaktiv

Stöd via organisationer
Det finns några regionala center på olika ställen i landet som erbjuder stöd för idrottare. Några exempel är Malmö Idrottsakademi och Psykologmottagningen Idrott i Umeå.

Lista med rådgivare
Nedan hittar du listor med idrottspsykologiska rådgivare som RF rekommenderar och som därmed har god kunskap om elitidrott samt en grundläggande utbildning inom idrottspsykologi och psykologisk rådgivning. Kontakta en rådgivare i din närhet så kan hen berätta mer om hur ni kan gå tillväga för att påbörja en rådgivning, samt vilken kostnad det skulle innebära.

Stockholm
Pontus Bjurner pontus.bjurner@kbtpsykologer.se 0709665447
Malin Wincrantz mwincrantz@hotmail.com 0705109097
Tommy Karls tommy.karls@telia.com 0705552004
Maria Saraste maria.saraste@hotmail.com 0704928179
Susanne Wolmesjö susanne.wolmesjo@boson.se 0702493843
Martin Pettersson martin.pettersson@pgasweden.com 0708776107
Ulrika Tranaeus ulrika.tranaeus@sportcare.se 0707212444
Catarina Bergström catarina.bergstrom@live.com 0706269779
Carolina Lundqvist info@carolinalundqvist.com 0722380018
Mikael Wallsbeck mikael.wallsbeck@gmail.com 0739950847
Morgan Lagerstrand morgan@nimokonsulterna.se 0768245900
Janne Ferner janne.ferner@gmail.com 0703797693
Cecilia Åkesdotter cissi_ih@hotmail.com 0730579928
Malin Tillman godo.malin@gmail.com 0708507646
Jenny Edner jennyedner@gmail.com 0707770105
Louise Sonne Schjellerup sonne.mindpowers@gmail.com 0706736353
Bo Wester bo.wester@hammarbyungdom.se 0700390703
Andreas Carlsson trops@hotmail.com 0739154587
Lisa Öberg lisaohb@gmail.com 0735408668
Sofie Andersson sofie.evelina@gmail.com 0739988217
Andrea Hjelmåker andrea.hjelmaker@innebandy.se 0760107354
Alexander Wiklund alexander.b.wiklund@gmail.com  0761666161
Kristofer Nord kristoferidrottspsykologi@gmail.com 0737768636
Susie Moonan susie@pushoncoaching.com 0739337101
Elin Borg elin@borgidrottspsykologi.se 0733228322
Sara Hammer kontakt@psykologsarahammer.se  
Ronnie Andersson ronnie.andersson@skola.uppsala.se 0725743317
Kristoffer Berg kristoffer.berg@rfsisu.se 0703642541
Magnus Cedenblad magnus@cedenblad.se 0706617893
Sidnie Komlenic sidnie.djalilian@gmail.com 0704760564
Jennie Linnell jennie.linnell@handboll.rf.se 0704419399
Milad Salimi Tari  milad_st@hotmail.com 0762261283
Fredrik Weibull fredrik@imaginethat.se 0767978260
Jacob Flygare jacob.s.flygare@gmail.com 0709781476
Maria Öhrskog maria@riddargatanspsykologer.se 0705921715
Fanny Johansson fanny@idrottspsykologerna.com 076813360
Omar Ahmedin omar.ahmedin@haninge.se 0761307692
Freja Jernstig

Freja.Jernstig@rfsisu.se

0702929583

 

Göteborg
Peter Östlund KBTidrott@gmail.com 0768-40 54 54
Rasmus Tornberg rasmus@idrottspsykologi.se 0704-50 23 24
Susann Preuss preussidrottspsykologi@gmail.com 073-385 80 25
Johan Ekengren johan.ekengren@hh.se 0723-41 06 05
Karl-Axel Tedman tedman@idrottspsykologi.se 0709-94 93 10
Marie Björling-Duell marie@kompetenshamnen.se 0705-51 07 05
Emma Snelder esnelder@icloud.com 0760-10 26 06
Anders Björk anders.bjork@psykologpartners.se 031-724 43 20
Josephin Gustavsson josephin.gustavsson@gmail.com 0739–81 88 36
Arne Edvardsson arne.edvardsson@sportfeedback.se 0739-89 24 34
Ulrika Billme billme.ulrika@gmail.com 070-272 95 85
Paul Robinson pcrobinson_38@hotmail.com 076-049 84 91
Johanna Larsson johanna@jvyoga.se 0768-50 00 22
Ola Storm olastorm83@gmail.com 0760-52 20 21
Jonas Wig jonas@idrottspsykologerna.com 073-642 76 77
     
Skåne
Sverker Fryklund sverker.fryklund@gmail.com 073 312 08 60
Anna Funke anna@conforto.net 070 790 68 20
Karin Moesch karin.moesch@rfsisu.se 073 925 11 75
Rune Gustafsson rune.gustafsson@til.se 070 471 08 50
Kristiina Pekkola k@pekkola.se 040 129 289
Mattias Wihlborg mattias.wihlborg2@ikea.com 072 352 73 54
Linnea Helfrich linnea.helfrich@psykologpartners.se  
Caroline Jönsson carre_1@hotmail.com  
Lillebror Fridh lillebror.fridh@gmail.com 073 516 98 08
Henrik Lemel lemel@rocketmail.com 0708 63 88 51
Joakim Ingrell joakim@jidrott.se 070 778 20 82
Camilo Sáenz-Moncaleano camilosaenzm@gmail.com  
Tora Hansson Tora@destomera.se 0730 281072
Peter Martinsson petermartinssonpw@gmail.com 070-9169050
Peter Eriksson peter.pe.eriksson@gmail.com 070 791 63 90
Mikael Jonsson mikael.jonsson.ipr@gmail.com 073 426 74 50
Anna Löfström Kristell anna@psykoterapitjanst.se 0706 57 88 61
     
     
     
     
Norrland
Stefan Holmström, Umeå stefan.holmstrom@psy.umu.se 0702137767
Karl Söderberg, Umeå idrottspsykologer@gmail.com 0769292737
Linda Ståhl, Hudiksvall lindastahl@hotmail.com  
Åsa Öhman, Boden/Luleå asa@kbtkompassen.se 0702659393
Lina Tirén, Östersund lina.m.joh@gmail.com 0768490653
Kristian Höijd, Åre kristian.hoijd@gmail.com 0703949102
Malin Sjöström, Sundsvall malin@mlradgivning.se 0731571413
Stefan Zell, Sundsvall stefan@zellcoaching.se 0705193366
Paulina Tomasdotter Tranfelt, Sundsvall paulina.tranfelt@bravurpsykologi.se  
Axel Brännström, Umeå AxelBrannstrom@hotmail.com   0722338620
Närke, Värmland och Dalarna
Håkan Carlsson, Örebro hakan.carlsson@orientering.se 0736922731
Annie Söderberg, Säter anniesoderberg@gmail.com 0730278277
Kent Lindahl, Örebro kent.lindahl@rf.se 0703375526
Susanne Egemar, Örebro andrum.egemar@telia.com 0704853031
Anneli Östberg, Borläng /Torsby kontakt@anneliostberg.se 0768122202
Kerstin Segerström, Malung/Sälen/Mora kerstinsegerstrom@hotmail.com 0702252295
Mikael Nilsson, Gävle mikael@actsport.se 0722396630
Henrik Gustafsson, Karlstad henrik.gustafsson@kau.se 0706967260
Patrik Hast, Falun patrik@pratamera.nu 0739051000
Fredrik Nower, Karlstad fredrik@linelius.com 0703737763
Annica Carlsson, Falun annica@carapsykologi.se 0706552770
Henrik Andersson, Örebro henrik@actsport.se 0738484942
Emma Axenstedt, Falun emma@axenstedt.se 0760180180
Jenny Hedlund, Falun jenny@jennyhedlund.se 0730415714
Adrian Hörnqvist, Falun adrian.hornqvist@rfsisu.se 0761978787
David Hanley, Karlstad davidhanley@gmail.com 0702009356
Jonna Källström, Katrineholm jonna.kallstrom@baseboll-softboll.se 0700553400
Anders Henriksson, Falun/Uppsala anders_henriksson@ahrorelselara.com 0761305789
Lennart Augustsson, Arvika lennart@lennartaugustsson.se 0731826262
Evelina Biel, Karlskoga evelina@actsport.se  0703642075
Östergötland och Småland
Sebastian Winkler sebastian.winkler@telia.com 0720166576
Jonas Andersson jaradgivning@telia.com  
Carolina Lundqvist info@carolinalundqvist.com 0722380018
Stefan Gustafsson stefan@dreamofgoal.com 0705491723 
Daniel Ekvall daniel.ekvall@svenskfotboll.se  

 

 

Att anlita en idrottspsykologisk rådgivare

På länken nedan får du guidning i vilka yrkesgrupper som finns inom området och vad de har för utbildning. Klicka här för att komma till dokumentet.