Prestation

Inom idrott, och särskilt inom elitidrott, handlar mycket om att kunna prestera vid givna tillfällen, till exempel vid en viktig tävling, ett uttagningstillfälle eller ett mästerskap. Många olika faktorer påverkar förutsättningarna att lyckas. Givetvis är det viktigt att du är väl förberedd utifrån ett fysiskt, tekniskt och taktiskt perspektiv. Här fokuserar vi dock på ett annat viktigt perspektiv för din prestation: det psykologiska.

Ingen idrottare är född tävlingsmänniska – snarare har alla möjlighet att lära sig och utveckla idrottspsykologiska färdigheter och beteenden som är viktiga för att kunna prestera. På den här sidan kan du läsa om några centrala områden inom idrottspsykologin som är väsentliga för din prestationsförmåga, bland annat nervositet och koncentration. Här finns även tips och övningar för att utveckla dina psykologiska färdigheter samt råd när det kan vara aktuellt att söka hjälp och i så fall var.