Self-compassion

Self-compassion, eller självmedkänsla som det heter på svenska, har blivit ett alltmer populärt förhållningssätt, både i samhället och inom elitidrotten. Det handlar om hur du bemöter dig själv i det dagliga livet, och speciellt i perioder med motgång. I ditt liv som elitaktiv finns många utmaningar och en relativt stor risk för att någon gång (eller kanske till och med rätt ofta) misslyckas med något. Hur du då möter dig själv är avgörande för hur du kommer att må. Om du kan möta dig själv med självmedkänsla i denna stund av misslyckande har du bättre förutsättningar att kunna hantera situationen på ett bra sätt, att lära dig av ditt misslyckande och ta nya steg framåt. Bland aktiva är det däremot mycket vanligt att ha en kritisk inre röst, självtvivel och självkritik är vanligt hos elitaktiva efter ett misslyckande. Det finns även en övertygelse hos många att den kritiska inre rösten behövs för att utvecklas vidare, att det är hjälpsamt och nödvändigt att ”piska sig lite själv” när man har misslyckats. Detta är problematisk, din kritiska inre röst kan förstöra mycket. Den ser till att du fokuserar mindre på vad du faktiskt kan lära dig av misslyckandet och mer på dina självkritiska tankar, vilket kan skapa ännu mer obehag då du förmodligen blir mer rädd för att misslyckas nästa gång.

Self-compassion innehåller tre olika delar: mindfulness, common humanity och self-kindness.

Mindfulness handlar om att vara fullt ut i en situation, även om den innebär lidande (t.ex. efter ett misslyckande), och att göra det utan att döma. Mindfulness är centralt för self-compassion, för innan du har blivit medveten om situationen, och dina inre reaktioner på den, så kan du inte hjälpa dig själv. Att låta obehagliga tankar och känslor vara, ha insikten om att det är övergående upplevelser som kan få finnas, är ett viktigt första steg. (Här finns mer information om mindfulness).

Common humanity. Att inse att misslyckande, otillräckligheter och tillkortakommanden är en del av att vara människa, och att alla upplever det till och från, är även det en viktig insikt. Kanske kan du snabbt känna dig ensam i svåra perioder, tänka att du är ensam om att uppleva det du möter just nu, men det är mycket mer hjälpsam att förstå att vi alla sitter i samma båt och att det kanske till och med är så att det finns någon i din nära omgivning som upplevt samma sak som du.

Self-kindness handlar om att behandla sig själv med värme, omsorg och acceptans, såsom vi skulle behandla vår bästa vän som har det svårt. Istället för att ha den där kritiska inre dialogen efter ett misslyckande, varför inte försöka prata med dig själv precis så som du skulle prata med en nära vän som råkat ut för samma sak?

Compassion handlar om att möta andra människor med vänlighet, omsorg och förståelse, vilket kan vara ett viktigt förhållningssätt för att skapa trygga och positiva miljöer, till exempel i klubbar och landslagsgrupper.

 Vad kan du göra själv?

Om du möter en motgång eller en svår situation, gå igenom följande tre steg:

  1. Vad känner du just nu? Bli medveten om vilka tankar, känslor och kroppsliga sensationer du upplever (mindfulness)
  2.  Inse att det här med att känna obehag och gå igenom en svår situation är en del av livet och något som alla upplever. Finns det någon i din närhet som har varit med om någonting liknande? De allra flesta idrottare har haft tunga perioder, så det är lika bra att kunna inse att misslyckanden är en del av idrottslivet (common humanity).
  3. Kan du uttrycka förståelse och acceptans för det som hänt till dig själv med samma ord som du skulle säga till en nära vän i samma situation (self-kindness)?

Observera att syftet med övningen inte är att ta bort ditt obehag eller ditt misslyckande, utan snarare att du kan lära dig att hantera situationen på ett bra och hjälpsamt sätt.

  • Träna på att bli medveten om vad du uppskattar hos dig själv. Hur ofta klappar du dig på axeln för de små saker du gör varje dag?
  • Fler övningar hittar du genom att klicka på länkarna nedan.

När och var ska du söka hjälp?

Om du vill utveckla din self-compassion för att må och prestera bättre, rekommenderar vi dig att söka stöd i form av idrottspsykologisk rådgivning.

Mer information om self-compassion samt övningar i self-compassion: