Välbefinnande

Ditt psykiska välbefinnande är en viktig resurs under hela din idrottskarriär. Att du mår bra, är utvilad, känner dig nöjd med livet och fungerar väl i vardagen, är viktigt för att kunna upprätthålla en elitsatsning. Psykiskt välbefinnande ökar även chansen att kunna prestera på topp.

Den ökade konkurrensen inom internationell idrott har lett till en ökad press hos elitidrottare vad gäller träningsmängd och prestationskrav, vilket anses vara ett potentiell hot för det psykiska välbefinnandet. Därför är det viktigt att du – precis som du bör sträva efter att balansera den fysiska träningsbelastningen med tillräcklig återhämtning – ser till att balansera de psykiska kraven med rätt resurser och strategier för att säkerställa det psykiska välbefinnandet.

På den här sidan hittar du olika underflikar, olika områden, med tips på hur du kan jobba aktivt med ditt psykiska välbefinnande. Testa gärna några övningar inom respektive område. Det är bra för dig att aktivt arbeta med ditt psykiska mående!