Att leva ett meningsfullt liv

Att leva ett meningsfullt liv är inte alltid det lättaste. Dagens samhälle och främst sociala medier påvisar ofta en skev bild av vad livet bör innehålla för att vara värdefullt. Men oavsett vilket, så är det du som bestämmer vad som är värdefullt i ditt liv och det finns inga rätt eller fel. Du kan själv påverka hur meningsfullt du upplever ditt liv och ditt idrottande.

Elitidrottare är vana att arbeta med mål på olika sätt och det har oftast en prestationshöjande funktion. Mål sätts upp, vi arbetar för att nå dem, vi uppnår några och vi sätter nya mål. Mål ligger alltid framåt i tiden och ibland kan målsättningsarbete skapa en känsla av jakt, vilken då kan upplevas som stressande. Som komplement eller alternativ till målsättning föreslås därför att även lägga tid på att arbeta med värden i livet och idrotten. ”Vad är det som är viktigt på riktigt? Hur vill jag uppfattas? Hur vill jag bete mig på en daglig basis? Hur vill jag bli ihågkommen?” Våra värden beskrivs ofta som en fyr eller en kompass som hjälper oss med riktning i livet. Att vara medveten om sina värden kan vara särskild hjälpsamt i svåra stunder, men är även bra för att aktivt skapa ett meningsfullt liv och meningsfullt idrottande. Att leva i riktning med sina värden upplevs som tillfredsställande och ökar sannolikheten för positiv förstärkning i vardagen, vilket boostar måendet. Här nedan hittar du tips på hur du kan arbeta med dina värden.

 Vad kan du göra själv?

  • Undersök och försök klargöra dina värden. Fundera på vad du tycker är viktigt i livet eller i din idrott. Sätt dig någonstans där du får vara ifred en stund. Ställ dig frågor som: ”Vad är viktigt på riktigt?” och ”Hur vill jag att min tränare och mina lagkamrater/träningskompisar/motståndare ska uppfatta mig?” Fundera sedan och skriv ner vilka handlingar/beteenden du kan utföra i vardagen som leder i riktning mot dina värderingar. Utvärdera gärna hur det går med jämna mellanrum.
  • Skriv en tidningsartikel som beskriver din idrottskarriär, tänk dig att du haft en lång karriär (dvs. oavsett var du befinner dig just nu). Det handlar inte om att skriva en perfekt redogörelse utan mer vad du önskar att du kommer att få uppleva, om allt vore möjligt. Hur vill du att tränare, lagkamrater/träningskompisar, domare, föreningar, förbund, Sverige eller världen ska ha uppfattat dig? Skriv artikeln fritt i ett svep utan att tänka efter så mycket. När du är klar läser du igenom texten och ser om du kan hitta några värden där. När du hittat värdena skriver du ner vilka handlingar/beteenden du kan utföra i vardagen som leder i riktning mot dina värderingar. Utvärdera gärna med jämna mellanrum.
  • Gör övningen ”Vad är viktigt för dig som idrottare?”. Du kan även testa en liknande övning som heter ”Möt din inre 90-åring” som du hittar på följande sida, under kapitel 3. Skriv ner vilka värden som dök upp under övningen. Fundera på och skriv ner vilka handlingar/beteenden du kan utföra i vardagen som leder i riktning mot dina värden. Utvärdera gärna med jämna mellanrum.

När och var ska du söka hjälp?

Om du vill jobba aktivt med att hitta dina värden, rekommenderar vi dig att söka stöd i form av idrottspsykologisk rådgivning.

Mer information om att leva ett meningsfullt liv:

  • livskompass.se - här hittar du ett dokument med anvisning hur du kan fylla i din livskompass, ett verktyg som hjälper dig att utforska dina värden