Lär tillsammans

För att lyfta psykisk ohälsa har Riksidrottsförbundet tagit fram ett utbildningspaket för elitsatsande idrottsungdomar och deras tränare och lärare. #ViLyfter är ett utbildningspaket som består av en teaterföreställning, teman med samtalsunderlag och ett handledarmaterial.

Teaterföreställningen kan ses i sin helhet och till den finns det ett handledningsmaterial som innehåller bland annat diskussionsfrågor kopplade till föreställningen samt tips på övningar som öppnar upp för samtal kring frågor som rör psykisk ohälsa. Förutom hela föreställningen kan du välja att se ett antal klipp som tar upp olika teman. Till varje klipp finns frågor/samtalsunderlag som kan användas för att komma igång med det viktiga samtalet kring de olika teman som tas upp.

Vi vill att utbildningspaketet ska väcka reflektioner och tankar – men framför allt ge trygghet och möjlighet för dig att prata om psykisk ohälsa med de ungdomar du möter.

Se möjligheter att tillsammans med idrottskonsulenter från ditt distrikt eller processledare från SISU Idrottsutbildarna, använda detta material för att utveckla er idrottsverksamhet i arbete med aktiva ungdomar från cirka 16 års ålder. Ni uppmuntras även till att ta hjälp av en idrottspsykolog som kan medverka vid samtal med grupp eller individ.
Den av er som är handledare är viktig för att skapa trygghet, öppenhet och kontinuitet i att samtala kring dessa ibland svåra frågor. Den av er som är handledare lägger grunden till tillit och öppenhet som är A och O för att skapa ett bra samtalsklimat.