Om produktionen

Materialet är framtaget av en arbetsgrupp inom kompetensområdet idrottspsykologi hos avdelningen Elitidrottsstöd vid Riksidrottsförbundet (RF). Syftet är att utbilda aktiva, tränare, ledare, föräldrar och resurspersoner runt den aktive i ämnet idrottspsykologi. På RF utgår arbetet med idrottspsykologi från evidensbaserade metoder. Arbetssättet är främst baserat på Kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance Commitment Therapy (ACT) och mindfulness. 

Webbplatsen innehåller sju områden med bland annat texter, filmer, länkar och övningar med tillhörande ljudfiler.

Arbetsgruppen:

  • Karin Moesch, idrottspsykolog RF Elitidrottsstöd
  • Malin Tillman, idrottspsykolog RF Elitidrottsstöd
  • Göran Kenttä, kompetensområdesansvarig Idrottspsykologi RF Elitidrottsstöd
  • Karin Hyland, specialist i psykiatri, överläkare på Riddargatan 1
  • Tommy Karls, idrottspsykolog Sveriges Paralympiska Kommitté

© SISU Idrottsböcker, 2020

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.