Beroende

Ett beroende innebär att man upplever det svårt eller omöjligt att minska eller stoppa ett beteende. Man kan bli beroende av olika substanser (t.ex. alkohol, nikotin, cannabis, heroin) eller av aktiviteter (t.ex. att spela om pengar). Suget efter substansen eller aktiviteten kan bli så starkt att man har svårt att avstå från det, trots att det kan medföra negativa konsekvenser, till exempel för arbetet, skolan, ekonomin eller det sociala umgänget, och att man åsidosätter andra viktiga aktiviteter eller relationer. Livet börjar alltmer handla om substansen/aktiviteten medan andra livsområden blir mindre viktiga. Intag av substansen respektive genomförande av aktiviteten leder till kortsiktigt ökat välbefinnande, avslappning eller minskning av negativa känslor och tankar. Detta upplevs som positivt och vidmakthåller beteendet. Det finns inte så mycket forskning på beroendeproblem bland elitidrottare, men det antas vara relativt vanligt inom vissa idrotter.

Symptom

Här kan du läsa om de kriterier som ska vara uppfyllda för att få diagnosen alkohol- och spelberoende – de beroendetillstånd som anses vara mest vanliga inom idrotten.

Alkoholberoende
 • Du känner ett starkt begär eller sug efter alkohol.
 • Du dricker mer alkohol eller under längre tid än vad du hade tänkt dig.
 • Du lyckas inte minska ditt drickande trots att alkohol ger dig kroppsliga eller psykiska problem.
 • Drickandet får en central roll i ditt liv, ofta på bekostnad av annat som du tycker är viktigt.
 • Du måste dricka mer alkohol än tidigare för att bli berusad.
 • Du mår dåligt när du inte dricker alkohol och får abstinensbesvär (t.ex. skakningar, illamående eller sömnsvårigheter).
Spelberoende
 • Du tänker ständigt på spel och på hur du ska skaffa pengar till nästa spel.
 • För att behålla spänningen krävs det allt större summor att spela för.
 • Du lyckas inte minska spelandet fast du vill.
 • Du blir rastlös eller irriterad när du försöker begränsa eller sluta ditt spelande.
 • Spelandet har blivit ett sätt att slippa tänka på problem eller för att komma bort ifrån ångest eller nedstämdhet.
 • Du spelar vidare trots att du förlorar pengar, för att vinna tillbaka bortspelade pengar.
 • Du ljuger för andra för att dölja hur mycket du spelar.
 • Du äventyrar eller förlorar någon viktig personlig relation, anställning, möjlighet till utbildning eller karriär på grund av spelandet.
 • Du förlitar dig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk krissituation som uppstått på grund av spelandet.

 

 Vad kan du göra själv?

Alkohol
 • Börja med en helt nykter period eller skär ner din konsumtion betydligt om det känns för svårt att sluta helt. Efter en sådan period kan det vara lättare att fortsätta att förändra vanor. Sätt upp ett mål som är realistisk och nåbart, för dig. Börja gärna med en kort period och utöka därefter tidsperioden.
 • Skriv alkoholdagbok. Notera vad och när du dricker så du får bättre överblick och kontroll och ser tydligt när du uppnår dina mål.
 • Fundera på vilka situationer och vilket umgänge som innebär en risk för att du dricker för mycket. Försök minimera antal tillfällen du hamnar i dessa situationer.
 • Var förberedd. Fundera i förväg över vilka alternativ du har till att dricka alkohol vid tillfällen där du vet att det kan bli svårt att avstå. Kan du till exempel välja en alkoholfri dryck, engagera dig i andra aktiviteter eller umgås med personer som du inte brukar dricka alkohol tillsammans med?
 • Prata med närstående och be dem om hjälp. Säg till exempel att du vill dricka mindre, eller inte alls, och berätta hur du vill att de ska stötta dig i detta.
Spelberoende
 • Skriv speldagbok. Notera om du har spelat, vad som fick dig att spela, hur mycket du spelade för och hur länge. Notera även hur du mådde före, under och efter spelandet. Dagboken kan vara hjälpsam för att förstå vad som startar spelsuget och vad du kan göra för att undvika att hamna i dessa situationer. Det kan också vara bra att skriva om du inte har spelat och hur det kändes. Skriv ner tips på hur du lyckades låta bli att spela, så kan du göra om det igen.
 • Sätt upp mål. Det kan handla om att avstå från spelandet en hel dag. Börja gärna med små och enkla mål, sedan kan du gradvis sätta högre mål.
 • Börja fundera på vilka aktiviteter som du tycker är roliga utanför spelandet. Genom att engagera dig i dessa aktiviteter får du hjälp att tänka på någonting annat än spelandet.
 • Att prata med någon om ditt spelande kan vara hjälpsamt. Det kan vara en närstående eller så finns det stödföreningar på olika platser i landet som du kan kontakta (se länkar nedan).
 • Stäng av vissa sajter på din webbläsare för att undvika lockelser till spel. Du kan även koppla bort dig helt från internet för att förhindra spelandet.
 • Det är inte ovanligt att byta ett beroende mot ett annat. Var därför observant så att du inte söker dig till alkohol, droger eller annat som kan vara beroendeframkallande.

När och var ska du söka hjälp?

Om du känner att du inte längre har kontroll över beroendet, att det dominerar din tillvaro och leder till problem i ditt liv (t.ex. inom idrotten, skolan, arbete, familj), rekommenderar vi dig att söka hjälp inom vården.

Mer information om beroende:

www.alkoholhjalpen.se

www.alkohollinjen.se – här kan du få stöd via telefon för din alkoholkonsumtion

www.alkoholprofilen.se – här kan du göra ett test om din alkoholkonsumtion

www.stödlinjen.se  – information om spelberoende samt möjlighet att genom telefon/chat få rådgivning vid spelberoende