Balans mellan stress och återhämtning

En av de största utmaningar som elitidrottare möter är att kontinuerligt balansera träningsbelastningen samt de psykosociala belastningar som finns i livet med tillräcklig återhämtning. Att du återhämtar dig både fysiskt och mentalt från belastningar du ställs inför, är en viktig förutsättning för bra prestationer, men även för att må bra. Det är därför klokt att redan i ett tidigt skede i din karriär lära dig hur viktig återhämtningen är och att utveckla egna strategier för hur den kan se ut i vardagen. Nedan hittar du några tips på hur du kan börja jobba med återhämtning för att få en balans i din vardag och kunna upprätthålla en lång och hållbar karriär.

 Vad kan du göra själv?

  • Se till att du sover tillräckligt mycket och att din sömn upplevs som bra. Här hittar du tips kring sömn. Om du upplever att du lider av sömnproblem, klicka här.
  • Fyll på med energi. Kosten kan också ha betydelse för återhämtningen och det handlar då främst om att få i sig tillräckligt med energi.
  • Fundera på vad just du tycker är återhämtande. Det finns inget recept på hur den optimala återhämtningen ser ut, utan det är helt utifrån din egen upplevelse. Det viktiga är att det fungerar. Vissa idrottare tycker om att gå promenader, vistas i naturen, fika med kompisar, gå på bio, läsa bok eller bada bastu. Fundera och lista några aktiviteter som just du tycker är återhämtande.
  • Boka in återhämtande aktiviteter. Elitidrottare är ofta ganska duktiga på att planera in träningar, tävlingar, resor, jobb- eller skoluppdrag och vilodagar. Men, vilken återhämtning som vilodagen ska innehålla, och övrig återhämtning, planeras vanligen inte in i samma utsträckning. Planera en dag eller en hel vecka i förväg och se till att du får några lediga perioder som du kan använda för återhämtning. Skriv in dessa aktiviteter i din almanacka precis som du skriver in allt annat.
  • Träna mindfulness. Du kan få bättre kvalitet i dina återhämtande aktiviteter när du aktivt försöker vara närvarande i nuet och inte blir uppslukad av dina tankar. Mindfulnessträning, där du lär dig att vara här och nu, kan vara en bra komplettering till återhämtningen. Här hittar du mer information om mindfulness. Regelbunden mindfulnessträning lär dig inte bara att vara här och nu när du återhämtar dig, utan har också visat sig vara stressreducerande.

När och var ska du söka hjälp?

Om du upplever att du har svårt att på egen hand hitta balansen mellan belastning och återhämtning och/eller gärna vill ha hjälp med att bli bättre på återhämtning, rekommenderar vi dig att söka stöd i form av idrottspsykologisk rådgivning