Gymnastikmärket

Gymnastikmärket är för dig som jobbar med rörelse inom grundskolan eller som ledare i en gymnastikförening. Materialet kan användas till att hitta inspiration eller användas i sin helhet för idrottslektionen eller i gympahallen.

Gymnastikmärket är framtaget för att på ett enkelt sätt kunna nyttjas för att främja den grundmotoriska rörelsen bland barn och unga, samt visa på hur mycket rörelseglädje en kullerbytta eller ett bockhopp faktiskt kan ge.
Materialet är framtaget med Gymnastikförbundets expertis inom grundmotorisk träning med en förhoppning att det kommer användas av skolor samt ledare som jobbar med rörelse. Material består i sin helhet av en guidande handledning i form av pdf:er och filmer. Mer information om gymnastikmärket, såväl som pdf:erna, finns på Gymnastikförbundets webbplats.

För att på bästa sätt kunna inkludera gymnaster och elever med någon form av funktionsnedsättning i träningen eller undervisningen behöver det finnas alternativa övningar och lösningar. Under avsnittet Paragymnastik finns tips på övningar.