Hänga

Hänga är en stationär position men till skillnad från "balansera" och "stödja" befinner sig tyngdpunkten under stödytan. Positionerna är väldigt stabila och det krävs mycket för att rubba någon ur balans.

För att på bästa sätt kunna inkludera gymnaster och elever med någon form av funktionsnedsättning i träningen eller undervisningen finns förslag och exempel på övningar längst ner i filmlistan alternativt under fliken Paragymnastik.