Svingar

Att svinga handlar om att skapa en rotation kring en axel som ligger utanför kroppens tyngdpunkt, det vill säga att tyngdpunkten roterar kring en extern axel så som till exempel ett räck. Svingar utgår från hängande eller stödjande i olika redskap.

För att på bästa sätt kunna inkludera gymnaster och elever med någon form av funktionsnedsättning i träningen eller undervisningen finns förslag och exempel på övningar längst ner i filmlistan alternativt under fliken Paragymnastik.