Stationära positioner

Stationära positioner kännetecknas av att kroppens tyngdpunkt stannar kvar innanför kroppens stödyta. Stödytan, det vill säga den yta som kroppen vilar på, kan vara en fot, två fötter, händer, magen eller andra kropssdelar. Har vi mer än en punkt som vidrör underlaget, till exempel om vi står som en bro med händer och fötter i golvet, är stödytan hela området mellan dessa fyra kontaktpunkter.

En stationär position kan vara stillastående, till exempel om man balanserar på ett ben, men den kan också vara rörlig som i övningen fällkniv. Det centrala är kroppens tyngdpunkt i förhållande till stödytan.

Inom stationära positioner finns tre underkategorier: Stödja, Balansera och Hänga. Klicka på boxarna för att hitta tips och idéer på övningar inom respektive kategori.