Rotationer

Övningar som rör sig runt någon av kroppens egna rörelseaxlar kallas rotationer. Man kan tänka sig rörelseaxlarna som tre pinnar som går rakt igenom kroppen: en från huvud till fötter, en rakt framifrån och ut genom ryggen och den tredje från sidan på kroppen och ut på andra sidan. För att skapa rotation behövs en kraft utanför tyngdpunkten. Rotationer kan ske i kontakt med underlaget, till exempel kullerbyttor eller piruetter, eller vara fria rotationer så som volter eller skruvar i luften.

För att på bästa sätt kunna inkludera gymnaster och elever med någon form av funktionsnedsättning i träningen eller undervisningen finns förslag och exempel på övningar längst ner i filmlistan alternativt under fliken Paragymnastik.