Balansera

När vi balanserar fokuserar vi på att hitta balans i en ostadig position. Tyngdpunkten är fortfarande innanför kroppens stödyta men positionerna är inte lika stabila som de under "stödja". Utmana balansen genom att ha en liten stödyta eller tyngdpunkten långt ovanför stödytan.

För att på bästa sätt kunna inkludera gymnaster och elever med någon form av funktionsnedsättning i träningen eller undervisningen finns förslag och exempel på övningar längst ner i filmlistan alternativt under fliken Paragymnastik.