Om rörelsebanken

Rörelsebanken är ett projekt initierat av Gymnastikförbundet och finansierat av Framåtfonden, som är Svenska Spel och Riksidrottsförbundet satsning för att få fler i rörelse och skapa rörelseförståelse för fler!

I produktionen har Gymnastikförbundet valt att samarbeta med Unisport och SISU Idrottsböcker för att skapa ett lättgängligt material och sprida kunskap och erfarenheter till fler.

På gymnastik.se kan du läsa mer om projektet och Gymnastikförbundet.

© Gymnastikförbundet och SISU Idrottsböcker 2019.

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något.