Om rörelsebanken

Rörelsebanken är ett projekt initierat av Gymnastikförbundet och finansierat av Framåtfonden, som är Svenska Spel och Riksidrottsförbundet satsning för att få fler i rörelse och skapa rörelseförståelse för fler!

I produktionen har Gymnastikförbundet valt att samarbeta med Unisport och SISU Förlag för att skapa ett lättgängligt material och sprida kunskap och erfarenheter till fler.

På gymnastik.se kan du läsa mer om projektet och Gymnastikförbundet.

© SISU Förlag och Svenska Gymnastikförbundet

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och Svenska Gymnastikförbundet. Du har rätt att ladda ned och skriva ut PDF-material för icke kommersiellt bruk