Gymnastikens rörelsemönster

Alla rörelser med kroppen kan beskrivas utifrån sina biomekaniska former. Inom gymnastik kallar vi det för rörelsemönster och talar om sex stycken; stationära positioner, hopp, repetitiva (upprepande) rörelser, rotationer, svingar och landningar. Varje rörelsemönster kan förklaras med hjälp av stödyta (den bas man utför rörelsen på), tyngdpunkt och hur kroppen rör sig. När vi tränar sätter vi ofta ihop olika rörelsemönster och kan på så vis utföra mer komplexa gymnastiska övningar, som till exempel handstående nedrullning eller att springa och göra en volt. Varje övning i detta material är sorterad under det rörelsemönster den primärt fokuserar på, men flera övningar innehåller naturligtvis en kombination.

 

Vad är tyngdpunkt?

Tyngdpunkten är den punkt som är helt i centrum mot kropp och kroppsposition. Om du hittar balansen på en linjal som balanserar på ditt finger har du hittat tyngdpunkten för den. Hos en ungdom och vuxen människa som står upp med armarna längs med kroppen ligger tyngdpunkten i navelhöjd. Hos barn är huvudet större och tyngre procentuellt till kroppen, detta medför att tyngdpunkten ligger högre upp. Du kan genom att sträcka upp armarna, luta dig eller krypa ihop förflytta tyngdpunkten. Ju närmare kroppens centrum tyngdpunkten ligger, desto stabilare är du. Eftersom tyngdpunkten alltid är i mitten av all massa kan den även befinna sig utanför kroppen om du till exempel står i brygga. När du roterar kroppen sker det alltid runt tyngdpunkten.