Paragymnastik

För att på bästa sätt kunna inkludera gymnaster och elever med någon form av funktionsnedsättning i träningen eller undervisningen behöver det finnas alternativa övningar och lösningar. I vår Rörelsebank finns förslag och exempel på övningar som kan användas både i en grupp och i individuell träning.