Landningar

Landningar uppstår när vi går från rörelse till ingen rörelse. Vi absorberar då energin vi får från till exempel ett hopp med hjälp av olika kroppsdelar. För att kunna utföra många av övningarna på ett säkert sätt är det viktigt att kunna landa korrekt. Genom att aktivt öva att landa på olika vis bygger vi trygga deltagare och förebygger skador.

För att på bästa sätt kunna inkludera gymnaster och elever med någon form av funktionsnedsättning i träningen eller undervisningen finns förslag och exempel på övningar längst ner i filmlistan alternativt under fliken Paragymnastik.