Rekrytering och medlemsarbete

Medlemmarna är navet i en ideell organisation. Inga medlemmar – ingen förening, inget förbund. Därmed är det viktigt att skapa en dialog med medlemmar för att få en tydlig bild över deras förväntningar och önskemål, en dialog som byggs av en relation mellan en enskild medlem och föreningens eller förbundets ledare och tränare. 

Relationen byggs upp genom ett strukturerat medlemsarbete där rekrytering, introduktion och medlemsvård, med fokus på att behålla medlemmen, innefattas av en så kallad medlemsloop där målet bör vara ”så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt”. 

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Hur ser ert medlemsarbete ut i dagsläget?
  • På vilka sätt ser ni till att skapa en dialog och bygga relationer med era medlemmar?
  • Finns det något ni kan utveckla och förändra för att skapa ännu bättre dialog och relationer till era medlemmar?
  • Hur ser ert rekryteringsarbete ut?
  • Vilka målgrupper önskar ni rekrytera?
  • På vilka arenor når ni era önskade målgrupper?
  • På vilket sätt bör ni kommunicera för att attrahera och nå de målgrupper som ni söker?

Du kan med fördel använda det framtagna samtalsunderlaget till Rekrytering och medlemsarbete, som du hittar genom att klicka på denna länk.