Leda förändring

Att genomföra en större förändring kräver mod. Mod att våga leda och visa vägen. Mod att våga hålla i och jobba långsiktigt. Mod att våga ifrågasätta och granska det som görs. Mod att pröva idéer för att göra något nytt och övervinna utmaningar. Mod att våga stanna upp, reflektera och våga ompröva. Ett mod som en ledare bör ha för att lyckas med en förändring.

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Vad innebär mod för dig och den organisation du tillhör?
  • Vad behöver ni göra för att hjälpa varandra att våga vara modiga?
  • Vad är det för förändringar er organisation står inför?
  • Hur ser ni till att skapa bästa förutsättningar för detta förändringsarbete?

Du kan med fördel använda det framtagna samtalsunderlaget till Leda förändring, som du hittar genom att klicka på denna länk.