Välkommen till utbildningswebben Inkluderande idrott

Webben riktar sig till dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund. Den syftar till att stötta ert arbete med inkludering genom att ge kunskap, skapa reflektion, samtal och förhoppningsvis handlingskraft, vilja och mod att förändra.

Svensk idrott är på en förändringsresa och webben är ett stöd och en inspiration i detta arbete. 

Här kan du läsa mer om Svensk idrotts förändringsresa och strategiska arbete mot målen 2025.