Idé- och värderingsstyrt ledarskap

Ledarskap kan ses som summan av ett antal olika områden: idé, värderingar, vision, engagemang, mod och lärande, som tillsammans bildar en helhet och som styrs framför allt av tanke-känsla-vilja. Reflektion och samtal är nödvändiga ingredienser för att förstå helheten.

I ett ledarskap ligger fokus på vem du är och vad du säger, vilket uttrycker sig i det du gör. Det handlar dessutom om att du som ledare bärs av, men även bär upp, en organisations idé och värderingar, eftersom det avslöjas i det du säger och gör. Ett idé- och värderingsstyrt ledarskap drar nytta av engagemanget från medlemmarna och vågar testa nya idéer samt leda mot ett bestämt mål.

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Vad innebär ett idé- och värderingsstyrt ledarskap i din roll?
  • Hur kan du och din organisation utveckla och stärka ledarnas ledarskap utifrån denna inramning?
  • Vad kommer det kunna ge för effekter på verksamheten om ledarna anammar ett idé- och värderingsstyrt ledarskap?
  • Vad blir nästa steg?

Du kan med fördel använda det framtagna samtalsunderlaget till Idé- och värderingsstyrt ledarskap, som du hittar genom att klicka på denna länk.