Om produktionen

Några av filmerna och samtalsunderlagen är framtagna inom ramen för projektet ”Unga satsar jämt - ett jämställdhetsprojekt om idrott och maskulinitet”

Allmänna Arvsfonden

Allmänna Arvsfonden har finansierat det treåriga projektet ”Unga satsar jämt” (2015-2017) med representanter från Länsstyrelsen i Örebro län, SISU Idrottsutbildarna, Örebro läns idrottsförbund och föreningen Män för jämställdhet som initiativtagare och styrgrupp. Daniel Alsarve har varit projektledare. Det övergripande syftet har varit att i samverkan med aktiva och ledare ta fram ett utbildningsmaterial för ledarutveckling med metoder och verktyg för ett förnyat jämställdhetsarbete i idrottsföreningar i hela landet. Utgångspunkt i arbetet har tagits i forskning om män och manlighet inom idrotten. Det långsiktiga målet har varit att främja en jämställd och rättvis idrottsrörelse där barn och ungdomar deltar i träning och tävling på lika villkor oavsett kön."

SISU Idrottsutbildarna – idrottsrörelsens utbildningsorganisation

SISU Idrottsutbildarna finns över hela landet och är ett stöd och en resurs för alla idrotter på såväl förbunds- som distrikts- och föreningsnivå kopplat till utbildning och utveckling. Att vi finns på olika nivåer och över hela landet ger våra medarbetare en unik inblick i vad som är på gång inom idrotten, inom ditt förbund och vad som kan påverka just din förening.

Kontakta gärna SISU Idrottsutbildarna så hjälper vi er att utvecklas. Tillsammans gör vi ditt förbund och din förening starkare.

Riksidrottsförbundet – stödjer, leder och företräder idrottsrörelsen

Riksidrottsförbundet (RF) är svensk idrotts paraplyorganisation. RF:s uppgift är att stödja, leda och företräda idrotten. 
Det gör RF genom att:

  • företräda svensk idrott i kontakten med myndigheter, politiker och samhället i övrigt.
  • fördela statens anslag till idrottsrörelsen.
  • stimulera idrottsförbundens utveckling både när det gäller själva idrotten, men också kunskapsmässigt
  • samordna arbetet med idrottens värdegrundsfrågor
  • bevara det idrottshistoriska arvet 
  • RF har 71 medlemsförbund, vilka det är kan du se på svenskidrott.se 

Förlaget SISU Idrottsböcker är en del av idrottsrörelsen

Böcker och andra produktioner i vårt sortiment bidrar både till att utveckla elitidrotten och till att förbättra livskvalitet och hälsa hos den breda allmänheten.

Vilka författar våra material?

Tränare med outsinlig energi, sjukgymnaster med enorm precisionskunskap och forskare som ägnar sitt liv åt att ifrågasätta gamla sanningar för att göra det lite, lite bättre för framtidens idrottare. De är våra författare.

Vad är vårt uppdrag?

Runt om i Sverige och världen finns mängder av kunskap förvärvad genom forskning och decennier av praktisk erfarenhet. Vårt uppdrag som idrottens förlag är att samla in denna kunskap och göra den tillgänglig för fler.

På sisuidrottsbocker.se kan du se hela vårt sortiment, läsa mer om oss och våra författare.