Skapa engagemang

Det ideella engagemanget är avgörande för vår organisation. Det är detta engagemang som gör att våra idrottsföreningar finns och kan fortsätta att utvecklas.

Det ideella engagemanget inom idrottsrörelsen är stort och stabilt visar en studie från Ersta Sköndal (2016). Var femte svensk gör ideella insatser i en eller flera av svensk idrotts 20 000 föreningar. Det är lika stor andel som i början av 1990-talet. Idrottsrörelsen samlar flest ideella i civilsamhället och är Sveriges största folkrörelse.

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Vad kännetecknar ett engagemang i er organisation?
  • Vad behöver ni göra för att skapa ett engagemang hos era medlemmar, ledare, tränare och föräldrar?
  • Vad behöver ni göra för att se till att bibehålla och stimulera engagemanget hos era ledare och tränare – de som ser till att verksamheten fungerar?