Skapa öppenhet och tillit

Öppenhet och tillit är avgörande för att en grupp ska utvecklas och jobba effektivt mot ett och samma mål. Ledaren har en viktig roll att fylla för att skapa förutsättningar för en öppen och tillitsfull miljö.

Du som ledare behöver bjuda på dig själv och visa vägen för att skapa det klimat du vill att gruppen ska ha. Det handlar om att våga visa känslor, lyfta funderingar och fronta din egen oro och misstag, vilket öppnar upp och gör det enklare för andra i gruppen att göra detsamma.

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Vad betyder öppenhet och tillit för den grupp du leder?
  • Vilka känslor är förknippade med dessa ord?
  • Vad behöver ni göra för att skapa en öppenhet och tillit i gruppen?
  • Hur kan det arbetet se ut i praktiken? Vilka beteenden vill ni se i gruppen?

Du kan med fördel använda det framtagna samtalsunderlaget till Skapa öppenhet och tillit, som du hittar genom att klicka på denna länk.