Att följa upp och utvärdera

Mål talar om vad som ska åstadkommas och uppnås med det arbete som görs. Arbetet med att sätta mål är viktigt för att kunna styra inriktningen i stället för att bli styrd av slumpen, för att uppnå effektivitet, för att ha en överblick över tillvaron, för att känna trygghet samt för att kunna följa upp effekterna av arbetet. Det kan handla om mål för att utvecklas som individ, som grupp eller som organisation.

För att få engagemang och drivkraft i arbetet mot målen, bör de utformas så att de känns attraktiva och meningsfulla för organisationens eller gruppens medlemmar samt för den eller de som bör ta en aktiv del i arbetet för att nå målen. För att målen ska bli attraktiva och meningsfulla behöver de berörda förstå varför arbetet är viktigt och få en känsla och vilja att vara en del av det framtida arbetet. Vad är relevant och meningsfullt att eventuellt mäta och följa upp? Eller mäter vi endast för mätandets skull?

Se till att göra en långsiktig tidsplan där det tydligt framgår var, när och hur ni ska följa upp era uppsatta mål. Involvera och skapa delaktighet i uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Ju fler som får möjlighet att tycka till och vara en del av arbetet, desto fler tar ansvar. Avsätt tid och identifiera tydligt vem som ansvarar för vad.

/Film – Soja film (klar maj)/

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • På vilka sätt följer ni upp och utvärderar er verksamhet och ert arbete i dag?
  • Vad är relevant och meningsfullt att följa upp och se effekter på?
  • På vilka sätt ser ni till att det som följs upp är användbart för det fortsatta arbetet?
  • Finns det något ni behöver utveckla och förbättra i uppföljningsarbetet? I så fall, vad?

Du kan med fördel använda det framtagna samtalsunderlaget till Att följa upp och utvärdera, som du hittar genom att klicka på denna länk.