Extra material

På denna sida finns lathundar, verktyg och övningar som hjälper dig att använda MI på ett praktiskt plan. För att få tillgång till dessa behöver du vara inloggad.

En registreringskod för att få tillgång till sidan finner du på insidan av boken.