Vill du veta mer om MI?

Här hittar du tips på webbplatser, litteratur och kurser.

Webbplatser

www.folkhalsomyndigheten.se/somra/

www.miclab.org

www.miforum.se

www.motiverandesamtal.org

www.peakvision.se

Litteratur

Farbring, C-Å. (2014) Handbok i motiverande samtal – MI: teori, praktik och implementering. Stockholm: Natur och Kultur.

Holm Ivarsson, B. (2013) MI-motiverande samtal. Praktisk handbok för skolan. Stockholm: Gothia fortbildning.

Hultgren, S. (2013) Tid för samtal: vad talar vi om egentligen. Stockholm: Liber.

Miller, R. & Rollnick, S. (2013) Motiverande samtal. Att hjälpa människor till förändring. Stockholm: Natur & Kultur.

Ortiz, L. (2010) Motiverande samtal med ungdomar. Stockholm: Karolinska Institutets folkhälsoakademi.

Ortiz, L. (2014) När förändring är svårt: att hantera motstånd med motiverande samtal. Natur och Kultur.

Rosengren, D. (2012) Motiverande samtal – MI. En praktisk handledning. Studentlitteratur.

Kurser

För information om MI-introduktion 1-2 dagar, MI-grundkurs 3-5 dagar, MI-fördjupningskurs och MI-handledning kontakta Karolina Edler: karolina@peakvision.se