Andreas Claesson

Andreas har en fil kand i idrottspsykologi med tillhörande kurser i tillämpad idrottspsykologi. Han är grundutbildad KBT-terapeut (steg 1). I snart tio år har han arbetat med idrottspsykologi och är sedan 2011 anställd som idrottspsykologisk rådgivare på Riksidrottsförbundet Elitidrott. Andreas driver också en egen praktik och anlitas bland annat av GIH, olika idrottsföreningar och företag.