Välkommen till webbplatsen om samtalsmetodiken MI, Motivational Interviewing

Motiverande samtal (MI) är en metod som går ut på att bemöta personer i förändringsinriktade samtal med ett särskilt förhållningssätt och aktivt lyssnande. MI kan vävas in som en naturlig del i arbetet som coach och tränare och underlättar bland annat för att stärka idrottares motivation, möta oengagerade och stötta dem som är osäkra.

Den här webbplatsen är ett komplement till boken Motiverande samtal - handbok för coacher och tränare inom idrott. Här på webben hittar du fallbeskrivningar, övningar och filmer som visar hur MI fungerar och hjälper dig använda MI på ett praktiskt plan. Du kan även testa dina nyvunna kunskaper samt besöka fliken Veta mer för att få tips på bra länkar och ytterligare litteratur.

Den här boken är viktig. Den kommer ge tränare och coacher inom idrottsrörelsen en ökad förståelse för inre motivation och hur man i praktiken kan hjälpa idrottaren att öka motivationen, i såväl individuella samtal som i grupp, både på träning och match/tävling.
Tobias Sandberg, MI-utbildare och fotbollstränare