Tobias Sandberg

Tobias Sandberg är MI-utbildare sedan 2005, medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) och arbetar heltid med att utbilda och implementera MI för SIS, kommun, landsting och privata företag. Han tillämpar även MI som fotbollstränare (sedan 6 år) samt lär ut MI till tränarkollegor och i andra idrottsföreningar.

Tobias svarar på frågor

Hur har du kommit i kontakt med MI?
Hur skulle du väldigt kort vilja beskriva vad MI är?
I vilka situationer är MI särskilt lämpligt att använda?

Vad är det för respons man kan få då man tillämpar MI? Kan du ge några exempel?

På ett generellt plan – på vilket sätt är MI hjälpsamt i tränarsituationen?
Finns det skillnader i att använda MI i lag- respektive individsituationer?
Om man som tränare är nybörjare på detta med MI och känner sig lite osäker – vad tycker du är lämpligast att börja med?
På vilka sätt kan man använda MI som metod i det korta perspektivet, exempelvis som återkoppling på en särskild träningsövning?
På vilka sätt kan man använda MI som metod i det längre perspektivet, exempelvis då man diskuterar en individuell utvecklingsplan?
Hur kan man använda MI för olika åldersgrupper? Finns det några begränsningar?
Kan man använda MI även i en match- eller tävlingssituation? Och i så fall hur?
Finns det några misstag man kan göra då man börjar använda MI?
Om man som tränare använder MI – hur kan man använda den kompetensen utanför idrotten?
Du har redan läst boken Motiverande samtal, hur tycker du att man ska använda boken?