Vad är MI?

Motiverande samtal (MI) är en metod som går ut på att bemöta personer i förändringsinriktade samtal med ett särskilt förhållningssätt och aktivt lyssnande. MI kan vävas in som en naturlig del i arbetet som coach och tränare och underlättar bland annat för att stärka idrottares motivation, möta oengagerade och stötta dem som är osäkra (exempelvis inför att fortsätta som aktiva).

En tränares sociala kompetens och samtalsförmåga har stor betydelse för idrottarens välmående, motivation och prestation – det krävs mer än idrottsspecifika kunskaper för att kunna vägleda utövare till utveckling och måluppfyllelse. Som ledare vinner du mycket på att gå från expertrollen till att få utövarna att vara experter på sig själva – komma fram till lösningar på hur de ska utvecklas och ta eget ansvar. Genom att lyssna aktivt blir det tydligare hur du på bästa sätt kan vägleda idrottaren i riktning mot målet.

Så här säger Tobias Sandberg, MI-utbildare och fotbollstränare om MI:

”MI är en samtalsmetod och ett sätt att vara som gör spelarna aktiva i sin utvecklingsprocess. MI skapar samarbete och delaktighet. Man tjänar mycket på att gå från expertrollen som tränare till att få spelarna att vara experter på sig själva, komma fram till lösningar kring hur de ska utvecklas och ta eget ansvar. När jag till exempel informerar i dialog vid genomgångar under träningar och på match används tiden fullt ut – spelarna engageras, inlärningen går snabbare och min egen frustration minskar.

MI som metod och förhållningssätt ger mig som tränare en stabil grund för att guida spelarna på bästa sätt. Genom att kombinera förhållningssättet, olika MI-strategier och ett aktivt lyssnande får jag en bild av hur personens vilja och/eller förmåga behöver stärkas.”

En kort presentation av Tobias hittar du i här.

Lär dig mer om MI genom att lyssna på frågor samt svar av Tobias i menyn.

Här under kan du också se och lyssna på en intervju med Reza Reazie, fotbollstränare.