Sving

Använd ett räck eller liknande och skapa en pendling med kroppen.