Liansving

Svinga med hjälp av ett rep från en sida till den andra.