Bananskalet

Ta fart och se hur långt du kan glida på bananskalet.