Sjögång

Håll bålen stabil och ta emot dig med händerna.