Skicka vidare

Träna rotation i överkroppen tillsammans med kompisar.