Lär dig mer

Här kan du läsa mer om Gymnastikförbundets styrande dokument, inspirationsmaterial från Riksidrottsförbundet och träningstips.

Svensk gymnastik vill innehåller vår verksamhetsidé, värdegrund, uppförandekod, utvecklingsmodell, föreningsstöd och våra förnyelseresor, det vill säga det vi står för och dit vi vill. Svensk gymnastik vill utgår från och bygger på Strategi 2028. Du hittar Svensk gymnastik vill och Strategi 2028 här.

Arbetshäfte Uppförandekod kan användas som förening, sektion eller ledarteam där du och gruppen går igenom, diskuterar och formulera din/er egen tolkning av den gemensamma uppförandekoden. Arbetshäftet är ett stöd till dig och din förening i arbete med att omsätta uppförandekodens åtta riktlinjer. Du hittar arbetshäftet för uppförandekoden här.

Gymnastikförbundet har tagit fram ett omfattande material för föreningsutveckling. Det heter Prestationsinriktade föreningsmiljöer, och är upplagt för att passa i alla föreningsmiljöer. I materialet finns bland annat en uppsättning enkäter som föreningen kan använda för att ta reda på var det finns störst utvecklingsbehov. Enkäten som riktar sig till de aktiva kan också användas för att undersöka hur trygga de aktiva känner sig i samband med sin träning. Du hittar materialet här.

Sedan 2020 arbetar Gymnastikförbundet aktivt med frågan kring att göra gymnastiken tillgänglig som träningsform för HBTQI-personer. På den här sidan finner du både information och stöd för den egna föreningens arbete. Du hittar ställningstagandet här.

Inkluderande idrott är en webbplats för dig som ledare och handlar om hur du kan inkludera fler individer i din verksamhet. Du hittar webbplatsen för inkluderande idrott här.

Barnens spelregler är ett material framtaget av Riksidrottsförbundet i samarbete med BRIS och handlar om barns rättigheter inom idrotten. Du hittar barnens spelregler här.

Träningstips

Rörelsebanken är ett inspirationsmaterial från Gymnastikförbundet för motorisk träning för barn mellan sju och tolv år. Träningen fungerar på alla nivåer och kan genomföras så väl individuellt som i grupp. Du hittar rörelsebanken här.

BAS-träningsprogram är ett gymnastikspecifikt träningsprogram med 15 övningar framtaget av Gymnastikförbundet i syfte att stärka balans, koordination, kontroll och styrka. Du hittar BAS-träningsprogram här.

Avancerad motorisk träning (AMT) är ett träningskoncept framtaget av Gymnastikförbundet som kombinerar gymnastikens grundträning med intensiv cirkelträning. Du hittar AMT här.

Tränarpasset är en webbplats och ett nyhetsbrev från SISU Idrottsböcker för dig som ledare/tränare med massor av bra kunskap och tips. Du hittar tränarpasset här.