Om produktionen

SISU Förlag och Gymnastikförbundet i samverkan

De kursmaterial som tas fram syftar till att utveckla ledarna inom Svensk Gymnastik. Materialen tas fram i samarbete mellan SISU Förlag och Gymnastikförbundet.

Du kan läsa mer om Svensk Gymnastik och Gymnastikförbundet på gymnastik.se

För dig som tror på löpande kompetensutveckling och livslångt lärande - läs mer på sisuforlag.se

© SISU Förlag och Svenska Gymnastikförbundet

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och Svenska Gymnastikförbundet. Du har rätt att ladda ned och skriva ut PDF-material för icke kommersiellt bruk.