Uppförandekoden

Uppförandekoden består av sex riktlinjer som beskriver hur du ska bete dig mot andra inom gymnastiken. 

  1. Jag är en god förebild.
  2. Jag respekterar allas lika värde.
  3. Jag respekterar allas personliga integritet.
  4. Jag värnar individens hälsa, säkerhet och välmående.
  5. Jag bidrar till att alla kan känna glädje och gemenskap i gymnastiken.
  6. Jag underlättar individens utveckling.

Uppleva glädje och gemenskap

Varje individ ska känna sig glad och stolt före, under och efter varje gymnastiktillfälle.

Ingen individ ska känna sig utanför eller riskera att utsättas för kränkande behandling.

Genom glädje och gemenskap skapar du som ledare och de aktiva tillsammans ett sammanhang som gör att utövarna trivs och känner trygghet och därmed vill fortsätta med gymnastik genom hela livet.

Lyssna på en podd här 

Underlätta individernas utveckling

Varje individ ska ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt och hela tiden ha en känsla av att hen utvecklas.

Som ledare underlättar du individernas utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.

Lyssna på en podd här

Respektera utövarnas personliga integritet

Det är varje individs rätt att sätta gränser för vad som är okej och inte.

Självklart ska säkerhetsaspekten under gymnastikutövande tas i beaktande, till exempel vid mottagning.

Lyssna på en podd här

Fundera på

  • Hur ger du utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap i gymnastiken? Vad betyder det för dig?
  • Hur tror du att de aktiva uppfattar och ser på dig?
  • Hur får du deltagarna i din träningsgrupp delaktiga och reflekterande i gruppens planering?


Nästa avsnitt i kursen heter Rörelsemönster och handlar om biomekaniska principer och utgör den tekniska basen för all gymnastik