Gymnastikförbundet

Gymnastikförbundet är en ideell organisation och är ett av drygt 70 specialidrottsförbund (SF) som är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF). 

Gymnastikförbundet har cirka 1 000 medlemsföreningar och är indelat i åtta regionala geografiska enheter. Regionernas uppgift är framför allt att utbilda ledare samt att stödja, hjälpa och utveckla gymnastikföreningarna inom den egna regionen. Här hittar du mer information om våra regioner.

Gymnastikförbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet som genomförs vartannat år. Där är samtliga medlemsföreningar röstberättigade. Här kan du läsa mer om förbundsmötet. Förbundsmötet väljer en förbundsstyrelse som i sin tur utser en generalsekreterare. Generalsekreteraren har det operativa ansvaret för det nationella kansliet. Här kan du läsa mer om förbundsstyrelsen.

Förbundsmötet 2020 beslutade om en ny strategisk plan för Svensk Gymnastik. Den sträcker sig till 2028. Du hittar Strategi 2028 här.

Gymnastikförbundet har även ett antal arbetsgrupper för olika verksamheter. De kallas för kommittéer eller råd. 

Utbildning

Gymnastikförbundet har en stor utbildningsverksamhet med ett brett utbud inom alla verksamheter och för olika målgrupper. Du kan välja utbildningar utifrån ditt eget intresse och behov.

Gymnastikens baskurser är Gymnastikförbundets grundläggande ledarutbildning för alla som leder gymnastik i någon form.

Gymnastiken baskurs – träning och tävling ger dig som ledare en bred och stabil grund för ditt ledaruppdrag med en helhetssyn på de aktiva. Den ger också förståelse för hur du som ledare kan anpassa träningen och övningarna till olika individers specifika förutsättningar. 

Gymnastikens baskurs – gruppträning ger dig grunden för att bli gruppträningsinstruktör. Under kursen får du lära dig om grunderna i gruppträningspassets delar, förståelse för hur kroppen fungerar och kunskap om hur träningen kan anpassas efter de aktivas nivå. 

Efter att du genomfört någon av gymnastikens baskurser kan du gå vidare till många andra av Gymnastikförbundets kurser inom barn-, ungdoms- och tävlingsgymnastik samt gruppträning. 

Det är alltid föreningen som ansvarar för att alla aktiva ledare har korrekt utbildning och följer Gymnastikförbundets utbildningskrav. Här kan du läsa mer om Gymnastikförbundets utbildningskrav.

Du hittar alla kurser i Gymnastikförbundets utbildningskalender  

Alla är välkomna

Alla är välkomna till oss - unga och gamla, motions- och tävlingsföreningar, stora och små gymnastikföreningar. I medlemsföreningarna finns glädje, värme, gemenskap och friskvård till motionärer och gymnaster i alla åldrar, lättillgängligt och prisvärt - nära dig.

Barn- och ungdomsgymnastik i form av lekfull, motorisk träning, skapar grunden för ett aktivt liv som motionär eller inom tävlingsgymnastik och andra idrotter. De flesta av våra många medlemmar ägnar sig åt motionsgymnastik. Av våra 260 000 medlemmar har 45 000 tränings- och tävlingsförsäkring, de flesta inom truppgymnastiken. Gymnastikförbundet i siffror hittar du här.

I filmen nedan får du ett smakprov på vad Gymnastikförbundets föreningar kan erbjuda.

Vill du ser mer av vad gymnastikens olika discipliner innebär? Titta gärna på filmerna nedan. Bland filmerna saknas ännu några discipliner. Sidan uppdateras så snart filmerna blir klara.

Nu har du genomgått kursens samtliga avsnitt. Bra jobbat! Nu kan du välja att gå vidare till  Lär dig mer och/eller Testa dig själv

Kom ihåg att du måste registrera att du genomfört kursen och skriva ut ditt diplom