Tack för att du är här - du är viktig för Svensk Gymnastik!

Svensk Gymnastik erbjuder ett stort utbud av verksamheter med den egna kroppens rörelser i centrum. Hos oss är alla välkomna och tillsammans skapar vi god hälsa och välbefinnande genom rörelse, gemenskap och personlig utveckling. Denna kurs ger en inblick i Svensk Gymnastik och inspiration till dig som ledare. 

Alla ledare som bedriver verksamhet inom en av Gymnastikförbundets medlemsföreningar ska genomföra Intro Svensk Gymnastik, och ska också följa och efterleva innehållet. Kursen är kostnadsfri och helt digitalt. Innehållet uppdateras i cykler om vartannat år, efter varje förbundsmöte.

Läs det här innan du börjar