Välkommen som ledare. Svensk Gymnastik behöver dig!

Svensk Gymnastik erbjuder ett stort utbud av verksamheter med den egna kroppens rörelser i centrum. Hos oss är alla välkomna och tillsammans skapar vi god hälsa och välbefinnande genom rörelse, gemenskap och personlig utveckling. Denna kurs ger dig en inblick i Svensk Gymnastik med inspiration till dig som ledare, ett både spännande och viktigt uppdrag.

Alla ledare som bedriver verksamhet inom en av Gymnastikförbundets medlemsföreningar ska genomföra Intro Svensk Gymnastik vartannat år, och ska också följa och efterleva innehållet. Kursen är kostnadsfri och genomförs digitalt, med uppdateringar i cykler efter varje förbundsmöte.

Läs det här innan du börjar