Så här navigerar du på webbplatsen

Kursen är uppbyggd i fem kortare avsnitt och beräknas ta cirka 2–3 lektionstimmar (en lektionstimme är 45 minuter) att genomföra. Du går igenom ett avsnitt i taget.

  • Gymnastikens ledarskap
  • Uppförandekoden
  • Rörelsemönster
  • Utvecklingsmodellen
  • Gymnastikförbundet

Att lära på webben

En kurs på webben möjliggör ett lärande på dina villkor som kan ske när det bäst passar dig. Kombinationen av text, film och reflektionsfrågor ger en bra mix för det egna lärandet. Tänk på att avsätta tid för att genomföra reflektionsfrågorna till varje avsnitt. Att konkretisera egna tankar kopplat till utbildningens olika delar ger bra förutsättningar för att senare kunna tillämpa innehållet.

Efter genomförd kurs

Vill vi att du testar dina nyvunna kunskaper genom ett självtest där du får en känsla av vad du lärt dig.

Du som genomfört kursen måste registrera dig genom att fylla i dina uppgifter i formuläret under fliken Registrering och diplom för att vi ska se att du slutfört kursen. Efter registreringen har du möjlighet att skriva ut ett diplom till dig själv.

Första avsnittet i kursen heter Gymnastikens ledarskap och handlar om tillåtande miljöer och ledarskapsfilosofi