Utvecklingsmodellen

Utvecklingsmodellen är uppdelad i stadier och nyckelfaktorer och tillsammans utgör den vår gemensamma strategi framåt.

Stadier

Det finns sju stadier. Stadierna beskriver vad ledare och aktiva gör.

Som ledare är det viktigt att skapa förutsättningar för de aktiva att testa olika former av gymnastik för att hitta den träning och ambitionsnivå som passar dem bäst.

Om inte den egna föreningen kan erbjuda alla stadier, är det en fördel om det finns ett aktivt samarbete mellan närliggande föreningar som kan tillgodose denna möjlighet.

Nyckelfaktorer

Det finns tio nyckelfaktorer. Fyra handlar om ledarskap och de resterande sex handlar om organisation, förutsättningar och struktur.

Nyckelfaktorerna beskriver hur du som ledare bör arbeta och påverka verksamheten inom respektive stadium.

Fundera på

  • Vilka nyckelfaktorer anser du viktigast i ditt ledarskap?
  • Finns det något eller några stadier som skulle kunna utvecklas inom er verksamhet?

Nästa avsnitt i kursen heter Gymnastikförbundet och beskriver hur Gymnastikförbundet är organiserat och fungerar