Stöd och utbildningsmaterial för att skapa en trygg och inkluderande idrottsmiljö

  • Skapa trygga och inkluderande miljöer består av två delar och ger vägledning i hur en förening kan ta sig an det förebyggande trygghetsarbetet. Den ena delen handlar om hur man jobbar med kultur och beteenden och den andra om att skapa struktur och rutiner för trygga och inkluderande miljöer.
  • Lär dig om trygghet och inkludering kan liknas vid ett bibliotek och innehåller fakta om normer, makt, diskriminering och våld. Här finns även inspiration och verktyg som kan användas i arbetet med att skapa en trygg och inkluderande idrott.
  • Normkritik och inkludering- fördjupning är en kurs som i första hand vänder sig till anställda på RF-SISU:s distrikt eller centrala kansli samt dig som verkar inom något av idrottsrörelsens alla Specialidrottsförbund.

Lär dig om trygghet och inkludering

Skapa trygga och inkluderande miljöer

Normkritik och inkludering fördjupning

Det finns hjälp att få om något har hänt

Om du eller någon annan utsätts för någon form av mobbning, trakasserier, hot, våld, eller övergrepp, det vill säga bryter mot RF:s värdegrund, finns hjälp och handfasta råd att få. Du hittar dem på rf.se.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.