Rörelsemönster

Rörelsemönster är fastställda biomekaniska principer och utgör den tekniska basen för all gymnastik. De tar hänsyn till krafter, rörelse och tyngdpunktsförskjutningar

Varje rörelsemönster kan förklaras med hjälp av stödyta (den bas den aktiva utför rörelsen på), tyngdpunkt och kroppens rörelse.

Med hjälp av rörelsemönstren kan du som ledare bygga upp träningar som lär de aktiva tekniken och utvecklar den.

Gymnastikens rörelsemönster är
  1. stationära positioner (till exempel stödja, balansera och hänga)
  2. hopprörelser
  3. repetitiva rörelser (till exempel gå, springa, hoppa, klättra och skutta)
  4. rotationer (till exempel volter och skruvar)
  5. svingar
  6. landningar.
Fundera på
  • Vilka rörelsemönster förekommer i den verksamhet du leder?
  • Vilka biomekaniska begrepp kan användas för olika rörelser i gymnastiken?

Nästa avsnitt i kursen heter Utvecklingsmodellen och beskriver hur Svensk gymnastik organiserar och utvecklar idrotten.